POTŘEBUJETE PORADIT..

edeticky.cz
tel: +420 608 88 64 65
info(a)edeticky.cz

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Jsme registrování u Úřadu o ochraně osobních údajů.

Naší registraci můžete nalézt na stránce Veřejný registr zpracování osobních údajů.

Registrační číslo 00076742.

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Pro uskutečnění nákupů od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt.

Tyto údaje získáme s Vaším souhlasem při Vaší registraci a to buď trvale, nebo dočasně.